Instituut voor Intuïtieve en Innerlijke ontwikkeling
 
 Levenskracht, Leven, Voelen, Genieten, Loslaten, Ruimte maken, Balans, Essentie, Kern, Aarden, Bewustzijn, Patronen loslaten. Wat Verlang jij?... 

Klachtenregeling

Als organisatie besteden we veel aandacht aan een goede communicatie met en benadering van onze studenten, deelnemers en cliënten. De inzet is om helder en zorgvuldig te zijn in onze reacties naar elk mens.

Ben je van mening dat we daarin te kort zijn geschoten? Wij lossen dit graag voor je op en stellen het op prijs wanneer je zo spoedig mogelijk contact met ons opneemt bij vragen, onduidelijkheden, zorgen of door jou ervaren problemen. Zo is het in geval van deelname aan een opleiding of traject goed om direct contact op te nemen met de betreffende docent.

Wij ervaren dat een moment van overleg, uitwisseling, afstemming of uitleg ondersteunend en voldoende is om verder te kunnen. We hebben de visie dat we als organisatie van ieder contact leren en daarmee de kwaliteit van ons bedrijf voeden. Dit geldt o.i. ook voor onze studenten, deelnemers en cliënten.

Klacht
Mocht je toch ontevreden zijn over onze benaderingswijze, dan kun je overwegen een klacht in te dienen. Dit kun je zowel online (contactformulier), per e-mail, of telefonisch als mondeling doen bij de directie van het KIV Instituut, mail@kerninverbinding.nl, t.a.v. directie.

Wij verzoeken je in de beschrijving van de klacht te benoemen waar, wanneer, met wie en hoe een ander heeft plaatsgevonden. Een klacht zal uiteraard vertrouwelijk worden behandeld.

Reactie
Binnen 1 week na ontvangst van jouw klacht ontvang je een schriftelijke ontvangstbevestiging. Elke klacht wordt vertrouwelijk behandeld en dient door het KIV Instituut binnen 4 weken te worden afgehandeld. Indien gewenst kun je de klacht mondeling toelichten. Wij maken hiervoor een afspraak. Het is mogelijk om inzage te krijgen in de documenten die bij jouw klacht horen. Indien het voor KIV niet mogelijk blijkt om de klacht binnen deze 4 weken te behandelen dan doet zij daarvan schriftelijk dan wel per email, met redenen omkleed, hiervan mededeling aan jou onder vermelding van de termijn waarbinnen de klacht zal worden behandeld met een maximum uitsteltermijn van 4 weken. 

Behandeling
Bij de behandeling van de klacht zal het KIV Instituut, binnen de kaders van de geldende regelgeving en binnen de grenzen van wat in redelijkheid kan worden verwacht, streven naar een doeltreffende oplossing van het probleem. Binnen het KIV Instituut worden verantwoordelijke medewerkers gewezen op hun aandeel in het voorval, zodat in de toekomst soortgelijke klachten kunnen worden voorkomen. Ook op die manier is de behandeling van een klacht een leerproces voor betrokkenen. Bij de behandeling van de klacht word je in de gelegenheid gesteld om gehoord te worden. Je wordt schriftelijk, gemotiveerd in kennis gesteld over de bevindingen van het onderzoek naar de klacht en de eventueel genomen maatregelen. De gehele klachten procedure wordt geregistreerd en voor de duur van twee jaar bewaard.

Geschillencommissie
Mocht het voorkomen dat beide partijen niet tot overeenstemming komen over afhandeling van de klacht, dan wordt de klacht voorgelegd aan een onafhankelijke geschillencommissie. De klacht die is ingediend bij de geschillencommissie dient binnen 4 weken te zijn afgehandeld. Als deze commissie een klacht in behandeling neemt, brengt de commissie een bindend advies uit aan het opleidingsinstituut; eventuele consequenties worden door het instituut snel afgehandeld. De geschillencommissie betreft De Rivier, Wogmeer 48, 1711 SR Hensbroek, info@derivier.nl.