KIV Instituut
Kern In Verbinding

Voice Dialoque Marathon

4 Persoonlijke Sessies

De Voice Dialoque Marathon bestaat uit 4 persoonlijke sessies in twee dagen. Je gaat een vraagstuk aan die je graag wilt uitpluizen. Welke delen in jou houden jou tegen en welke delen staan in de schaduw of kende je nog niet maar hebben wel belangrijke informatie in zich om verder te kunnen gaan? Ontdek het tijdens deze marathon. 


De methode van Voice Dialoque geeft je inzichten, en indien dit aan de orde is, verandering en/of transformatie. Een onderzoek in jezelf. De facilitator begeleid jou in jouw proces. Dit is één op één. 


Met Voice Dialogue kun je zo ‘diep’ gaan als je wilt, maar ook zo ‘hoog’ als je reikt, zo ‘laag’ als je durft en zo ‘ver’ als je kunt. Het is de verkenning van onze innerlijke ruimte, waarin zowel hemel als aarde hun plaats hebben. 


De eerste sessie is van 10.00 tot 12.00 de tweede sessie is van 14:00 tot 16.00 uur. Op de tweede dag dezelfde tijden. De tijden kunnen afwijken met de werkelijkheid (een sessie kan uitlopen). Houdt er  rekening mee dat het kan uitlopen tot 18:00 uur.


Inschrijven

Meer informatie

Voice Dialoque en Transformatiepsychologie

Voice Dialogue is een methode om in dialoog te komen met onze innerlijke stemmen. Deze innerlijke stemmen zijn verschillende delen van onze persoonlijkheid: onze ikken. Zij hebben ieder hun eigen manier van denken, voelen, gedrag en waarneming. Vaak identificeren we ons met één of meerdere deelpersoonlijkheden, waarmee we hebben leren leven, dit noemen wij de “primary selves”,  ofwel primaire ikken, terwijl andere delen van ons tevergeefs hun stem proberen te laten horen. Deze delen noemen we de “disowned selves” ofwel verstoten ikken.


In Voice Dialogue worden de verschillende ‘ikken’ uitgenodigd om vrijuit te spreken, om zich in al hun energie te manifesteren. Zonder tussenkomst van het ego, dat zich meestal met de kritische deelpersoonlijkheden zoals de ‘controleur’ en de ‘criticus’ identificeert. Eenmaal aan het woord blijken de delen graag te willen spreken, en delen informatie welk vervolgens naar het bewustzijn worden gebracht.
Energiewerk


Voice Dialogue is energiewerk. In essentie zijn de delen energiepatronen die we in de loop van ons leven hebben opgebouwd, van instinctieve, gevoelsmatige, mentale en spirituele aard. De disowned selves,  ofwel verstoten ikken die niet geleefd worden,  ofwel weggestopt worden, zijn net zo belangrijk. Het verstoten van deze ikken kunnen tot emotionele ontploffingen leiden, nachtmerries, of soms tot uiting komen in lichamelijke klachten doordat ze ontkend worden, en geen ruimte krijgen. Deze delen hebben eveneens energie, en als dit te lang opgepot wordt, kan het in verschillende manieren, en soms ongewild, tot uiting komen. Het kan daarom een hele bevrijding zijn om deze delen aan het woord te laten en de energie in alle volheid te laten manifesteren.


Kwetsbaarheid
Onze definitie van bewustzijn is: het gewaarzijn en het ervaren van onze energiepatronen (delen). Een basis van deze energieopbouw is bijvoorbeeld de polariteit kracht-kwetsbaarheid. Binnen deze tegenpolen speelt zich ons individuele leven af, maar fluctueren ook onze relaties. Verdrongen kwetsbaarheid is vaak de kernoorzaak van diverse soorten spanningen. Het is vaak de kwetsbare pool die we in Voice Dialogue weer tegenkomen en die bewustzijnstransformatie op gang brengt. Kwetsbaarheid is een breed begrip dat o.a. staat voor onze angsten, verdriet, pijn, onzekerheid, eenzaamheid, schuld en schaamte gevoelens. Ook onze gevoeligheid is onderdeel van deze kwetsbaarheid.


Het bewuste ego
Met Voice Dialogue kun je zo ‘diep’ gaan als je zelf wilt, maar ook zo ‘hoog’ of "laag" als je reikt, als je kunt. Het is de verkenning van onze innerlijke ruimte, waarin zowel hemel als aarde hun plaats hebben.
Uiteindelijk doel is om onszelf in alle dimensies te leren kennen, zodat we meer keuzemogelijkheden krijgen, vanuit een steeds bewuster wordend ego. De hierdoor optredende verschuiving in onze energiepatronen brengt verandering van bewustzijn met zich mee. Deze veranderende kijk op onszelf verandert ook onze relatiemogelijkheden en de plaats die wij in de wereld innemen.


Transformatiepsychologie
De arts W. Brugh Joy, bedenker van de naam transformatiepsychologie in 1975, schreef hierover:
“De toegang tot verruimde bewustzijnstoestanden is het belangrijkste kenmerk dat Transformatiepsychologie onderscheidt van andere, meer conventionele benaderingen.”


Transformatie kan plaatsvinden op drie niveaus van bewustzijn: gewaarzijn, het ervaren van energiepatronen (ook wel delen, subpersoonlijkheden, ikken of stemmen genoemd) en het Bewust Ego. Tezamen noemen ze dit het bewustzijnsmodel.
In de praktijk vindt transformatie plaats wanneer we in staat zijn de spanning tussen de tegengestelde energieën in ons te aanvaarden en de verschillende behoeftes en verlangens van deze energieën te honoreren.


Wanneer door dit transformatiewerk integratie en daardoor evenwicht en “heelwording” tot stand komt, kan de mens zich bevrijden van conditioneringen en weer in verbinding komen met zijn essentie.


Andere technieken
Andere ingangen / technieken welke tijdens een sessie gedaan of gebruikt kunnen worden om transformatie te kunnen laten ontstaan zijn dromen, dagdromen, visualisatie oefeningen, archetypes, focussing, ademhaling, lichaamswerk en energiewerk. Maar ook reading, healing, familie opstellingen, instinctieve en demonische energieën, relatiewerk met bindingspatronen of in opstelling vorm.


Sessie
Op het moment dat je een vraagstuk hebt, kun je een sessie met Voice Dialoque doen. Om een voorbeeld te noemen; "Hoe kan ik meer in mijn kracht staan". Dan ga je bij jezelf, met ondersteuning van de facilitator op onderzoek  wat er dan gebeurt en welke delen er tevoorschijn komen. Het kan bijvoorbeeld zijn dat er een "primary selve" naar boven komt een aangeeft dat het veiliger is als je gewoon maar blijft doen, wat je altijd hebt gedaan. Door in gesprek te gaan met deze "primary selve" kun je ontdekken wat de onderliggende boodschap is, of wat is de polariteit van deze "primary selve"? En welke kwetsbaarheid wordt hiermee beschermt. Dan ga je op onderzoek wat deze delen nodig hebben om te gaan bewegen, of zelfs om transformatie te laten plaatsvinden. Het kan zijn, zeker op het moment dat je een sterk primair deel (primary selve) hebt, dat hier meerdere sessies voor nodig zijn. Omdat je soms tijd nodig hebt om het met kleine stappen te bewegen. En elke keer weer iets meer ruimte kan creëren om een stapje verder te gaan.


Een sessie kan soms al veel in beweging brengen. En het kan zijn dat het even tijd nodig heeft om te integreren in je lijf. Deze methode geeft namelijk niet alleen inzicht maar ook bewustwording in je lichaam om daadwerkelijk, zoals in bovengenoemd voorbeeld, meer in je kracht te kunnen gaan staan.


Elke sessie verloopt anders. En er kan via verschillende invalshoeken naar gekeken worden. Hoeveel sessies je nodig hebt, bepaal je zelf. Net zoals het verloop van een sessie. Jij hebt de leiding over jouw sessie. Jij bepaald wat er gebeurt en wat er voor jou nodig is. Natuurlijk zal de facilitator jou hierin ondersteunen of tips geven, dan is het aan jezelf wat je hiermee wilt doen.

 


Agenda
E-mailen
Bellen